ogrody plus
nawadnianie
kwiat autonatyczne nawadnianie
sedno         nawadnianie        trawnik projekt i kosztorys     kontakt

 


Zakładamy trawniki uwzględniając podłoże, przeznaczenie trawnika, czas po którym będzie użytkowany

Trwanik z siewu  w zależności od potrzeby wykonujemy: odchwaszczenie, poprawę struktury ziemi poprzez nawiezienie odpowiedniego podłoża, mechaniczne spulchnienie, siew, koszenie.
Koszt założenia wraz z materiałem od 4 do 9 zł za m2

Trawnik z rolki w  sytuacjach gdzie najważniejszym czynnikiem jest szybkie użytkowanie trawnika proponujemy trawniki z rolki.
Przygotowanie podłoż analogicznie jak przy trawnikach z siewu
Koszt założenia wraz z materiałem od 20 do 26 zł za m2

Realizacja realizujemy trawniki na terenie całego kraju, głównie na terenie: Warszawa i okolice 

Udzielamy gwarancji na wykonane prace
s.basak@wp.pl Warszawa  00-422  ul. Wilanowska tel. 0 608 832  932